หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Promotion of Educationnal Provision Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นายเสนอ รัมพณีนิล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทร :
0804619453
e-mail :
songsermbk@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายประวี สมภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
0872258485
e-mail :
pravee.spd@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางชนิดา ศรีสุข
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
0810528179
e-mail :
Lee_Pen@hotmail.co.th
   


ชื่อสกุล :
นางสุกัลยา ทองนุ้ย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร :
0895741554
e-mail :
yaya_yay@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายวัฒนา มูลมะณี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0933234303
e-mail :
Wattana-2528@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวกุลกนก แจ่มใส
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0614423519
e-mail :
Kulkanok.J519@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวอัยภัก กีรติปรียา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0951465393
e-mail :
kaikraw@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 35.175.180.108
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 12/11/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 161660